Drenofast

Zestawy do drenażu wysokociśnieniowego

  • Butle Redon o pojemności 200, 400 i 600ml
  • Butle z drenem łączącym i bez oraz z drenem typu Redon i trokarem
  • Dren z łącznikiem luer lock, uniwersalnym łącznikiem schodkowym 6 – 18 CH i zaciskiem ślizgowym
  • Podciśnienie początkowe 700mmHg lub 400mmHg
  • Dreny Redon w rozmiarach 6 – 18CH

Zestaw do drenażu wysokociśnieniowego Drenofast jest produktem tylko i wyłącznie do użytku w ośrodkach lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego. Sprzedaż w/w produktów może nastąpić tylko do podmiotów leczniczych; szpitali,  poradni specjalistycznych, gabinetów zabiegowych i indywidualnych praktyk medycznych. Podłączenie zestawu Drenofast powinno być wykonane przez przeszkolony personel medyczny. Pacjenci, których stan zdrowia  wymaga zastosowania drenażu wysokociśnieniowego proszeni są o kontakt z zakładami opieki zdrowotnej, gdzie prowadzony/kontynuowany jest proces leczenia.

Pobierz broszurę