AMICATH

Wieńcowy cewnik perfuzyjny

Unikalny cewnik łączący możliwość przejścia przez zmianę i wykonania perfuzji.

  • Możliwość precyzyjnego podania leków .
  • Szybsza rekanalizacja bez wstępnego poszerzenia balonem dzięki efektowi „dotter”.
  • Zmniejszenie ryzyka embolizacji dystalnej.
  • Ochrona przed uszkodzeniem reperfuzyjnym.
  • Pomaga w określeniu wielkości skrzepliny.

 

Pobierz broszurę.